Omtanke

Identitet och värdegrund

Överås är en mötesplats för bildning, utbildning konferens och kultur. En plats där människor oavsett religion, etnicitet eller sexuell läggning får mötas i en ömsesidig dialog.

I huset har företag och organisationer som står i människans tjänst sina kontor.

Överås ägs av Equmeniakyrkan och har tidigare varit Metodistkyrkans Nordiska Teologiska Seminarium.