TrapphusetUnited Methodist church

Villa Överås

Villa Överås driver verksamheten i Överås på uppdrag av Equmeniakyrkan och fastighetsbolaget Derbo. Fastighetsägare är Equmeniakyrkan.
Enligt stadgarna är Villa Överås ändamål att “på kristen grund i egen regi eller i samarbete med andra aktörer, bedriva utbildning, utveckling, uthyrning och därmed förenlig verksamhet”.